Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Financial Internship (2 Year Contract)

Closing Date: 17 December 2019
Salary: R96 000 - R120 000 p/a

Financial Intership (2) 

(2 Year Contract)

REQUIREMENTS:
• Equivalent diploma, in Financial Management
• Financial Accounting I,II,II; Auditing I; Mercantile Law I; Economics I and Business Economics I; Business Management I; Local Governance I
• Fairly good written and verbal communication skills
• Computer Literacy with practical experience
• Valid code B driver’s licence
• Literate in at least two of the three official languages of the Western Cape

FUNCTIONS:
• General financial Management, with reference to the Financial Management Act 56 of 2003 as well as other legislation to the municipality
• Expenditure management and related activities
• Income and Cash Management and related activities
• Supply chain management and related activities
• Budget management and related activities
• Financial accounting (processing of transactions)
• Internal controls, auditing and risk management activities
• Compilation of the annual Financial Statements
• Diverse functions and responsibilities within the municipal sphere.

REMUNERATION: R96 000 – R120 000 per annum

ENQUIRIES: Mr Hannes van Biljon / Shaun Stanley at 028 425 5500

 

Finansiële Internskap (2)

(2 Jaar Kontrak)

VEREISTES:
• Gelykwaardige diploma, in Finansiële rekeningkunde / finansies
• Finansiële rekeningkunde I,II,II; Ouditkunde I; HandelsregI; Ekonomie I en bedryfsekonomie I; BesigheidsbestuurI; Plaaslike Regeringbestuur I
• Redelik goeie geskrewe en verbale kommunikasievaardighede
• Rekenaargeletterdheid met praktiese ervaring
• Geldige kode B bestuurslisensie
• Literêr in ten minste twee van die drie amptelike tale van die Wes-Kaap

FUNKSIES:
• Algemene finansiële bestuur, met verwysing na die Munisipale Bestuurswet 56 van 2003 sowel as ander wetgewing van toepassing op die munisipaliteit.
• Uitgawes bestuur en verwante aktiwiteite
• Inkomste en kontant bestuur en verwante aktiwiteite
• Voorsiening kanaal bestuur en verwante aktiwiteite
• Begroting bestuur en verwante aktiwiteite
• Finansiële rekeningkunde (te boek stel van transaksies)
• Interne kontrole ouditering en risikobestuur
• Blootstelling aan die opstel van jaarlikse Finansiële state
• Diverse funksies en verantwoordelikhede binne die munisipale bestel

VERGOEDING: R96 000 – R120 000 per jaar

NAVRAE: Mnr Hannes van Biljon / Shaun Stanley  by 028 42 555 00

CLOSING DATE / SLUITINGSDATUM: 17 December 2019

 

 

 

 

Financial Internship (194.15KB) CAM Application Form (169.76KB) Last published 17 January 2020