Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Housing Beneficiaries: Area F Bredasdorp

BEHUISING BEGUNSTIGDES: AREA F: BREDASDORP

 

'n Lys van potensiële behuisingsbegunstigdes is opgestel wat onderhewig is aan die voltooiing van 'n subsidie-aansoek en finale goedkeuring deur die Wes-Kaap: Departement van Menslike Nedersettings.

 

Die datum, tyd en plek vir die voltooiing van die subsidie-vorms sal aan individuele begunstigdes gekommunikeer word.

 

Die begunstigde lys is op die volgende plekke beskikbaar vir publieke insette

• Munisipale Gebou, Bredasdorp

• Thusong Sentrum

• Welverdiend Biblioteek

• Struisbaai-kantoor

• Struisbaai Biblioteek

• Napier Biblioteek

• Protem Gemeenskapsaal

• Klipdale Gemeenskapsaal

 

Enige besware moet op skrif wees en moet hierdie kantoor teen 10 Julie 2020 bereik. Besware kan gedurende kantoorure in gemerkde bokse by die Thusong Sentrum en verskeie kantoor ontvangsareas geplaas word of per e-pos aan Michael Dennis gestuur word by MichaelD@capeagulhas.gov.za

               

                                                                                               

                                                                                                               

HOUSING BENEFICIARIES:  AREA F BREDASDORP

                                                                                                               

A list of potential housing beneficiaries has been compiled, which is subject to the completion of a subsidy application and final approval by the Western Cape: Department of Human Settlements. 

 

The date, time and place for completion of subsidy forms will be communicated to individual beneficiaries. 

 

The beneficiary list is available for public scrutiny at the following places:

•             Municipal Building, Bredasdorp

•             Thusong Centre

•             Welverdiend Library

•             Struisbaai Office

•             Struisbaai Library

•             Napier Library

•             Protem Community Hall

•             Klipdale Community Hall

 

Any objections must be in writing and reach this office by 10 July 2020. Objections can be placed in marked boxes at the Thusong Centre and various office reception areas during office hours or emailed to Michael Dennis  at MichaelD@capeagulhas.gov.za.