Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 19 May 2020Title: VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL / VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAALStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY / KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Notice is hereby given that a VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL of the CAPE AGULHAS MUNICIPALITY will take place on 2 June 2020 at 12:00. In terms Section 4.1 of the Rules of Procedure for Meetings of the Cape Agulhas Municipal Planning Tribunal, the meeting will be closed due to the National State of Disaster and Lockdown Regulations which prohibit gatherings. Interested and affected parties can obtain a recording of the meeting should they so require. Kennis geskied hiermee dat ‘n VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAAL van die Kaap Agulhas Munisipaliteit op DINSDAG 2 JUNIE 2020 om 12:00 gehou sal word. In terme van Artikel 4.1 van die Reëls en Prosedure vir vergaderings van die Kaap Agulhas Munisipale Beplanningstribunaal Regulasies, en weens die Nasionale Ramptoestand en Inperkings Regulasies wat byeenkomste verbied, sal dit ‘n geslote vergadering wees. Belangstellende en geaffekteerde partye kan, in so versoek, ‘n opname van die vergadering verkry. DGI O’NEILL MUNICIPAL MANAGER Cape Agulhas Municipality PO Box 51 Bredasdorp 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Lockdown Level 4 arrangements in respect of pensioner and indigent rebates on property rates and services: 2020/21 Financial Year

LOCKDOWN LEVEL 4 ARRANGEMENTS IN RESPECT OF PENSIONER AND INDIGENT REBATES ON PROPERTY RATES AND SERVICES: 2020/21 FINANCIAL YEAR

 

Applications are now open for:

  1. Pensioners to apply for rebates on property rates.
  2. Indigent persons to apply for rebates on property rates and services.

 

Application forms can be obtained from and returned to the cashiers, when they are open from 8:00 until 13:00 on Tuesdays and Thursdays and every week day during the first week of the month at the same times. Application forms can also be obtained on line and emailed back to info@capeagulhas.gov.za

 

  1. Pensioner rebate details and application form
  2. Indigent rebate details and application form

 

Our officials will also visit each town to assist indigent applicants over the next few weeks and this programme will be published as soon as it is available.

 

Please note that the closing dates have been extended indefinitely until further notice due to the level 4 CoVid -19 lockdown, and if you are currently receiving a rebate and cannot re-apply due to the level 4 lockdown, your rebate will not be terminated, while these lockdown regulations are applicable. 

 

VLAK 4 INPERKING REËLINGS TEN OPSIGTE VAN PENSIOENARIS- EN DEERNIS  KORTINGS OP EIENDOMSBELASTING EN DIENSTE 2020/21 FINANSIELE JAAR.

 

Aansoeke is nou oop vir:

1. Pensioenarisse om  aansoek te doen vir korting op eiendomsbelasting.

2. Persone om aansoek te doen vir deernis korting op eiendomsbelasting en dienste.

 

Aansoekvorms kan verkry en terugbesorg word aan die kassiere, wanneer hulle oop is van 8:00 tot 13:00 op Dinsdae en Donderdae, sowel as elke weeksdag gedurende die eerste week van die maand op dieselfde tye.

 

Aansoekvorms kan ook aanlyn verkry en teruggestuur word aan info@capeagulhas.gov.za.

 

  1. Pensioenariskorting en aansoekvorm 
  2. Deurnis kortingsbesonderhede en aansoekvorm 

 

Let asseblief daarop dat die sluitingsdatum weens die Vlak 4 CoVid 19 inperking  onbepaald verleng is tot verdere kennisgewing, en indien u tans 'n korting ontvang en u nie heraansoek kan doen nie as gevolg van die vlak 4-inperking, sal u korting nie beëindig word nie, terwyl die inperking regulasies van toepassing is.

Download document: 
Title: 
Application for rebate on rates for pensioners
Title: 
Application for indigent (Masakhane) grant
Title: 
Aansoek om korting op belasting vir pensioenarisse
Title: 
Aansoek vir deernis (Masakhane) toekenning